Trudne Relacje

Kanał youtube TrudneRelacje jest aktualine przenoszony na Vimeo https://vimeo.com/trudnerelacje

Działanie ma sens tylko w relacji, a bez zrozumienia relacji wszelkie działanie będzie jedynie zarzewiem konfliktu. Zrozumienie relacji jest nieskończenie ważniejsze niż tworzenie jakichkolwiek planów działania.

J. Krishnamurti