Alienacja Rodzicielska


Alienacja rodzicielska to stan psychiczny dziecka, którego rodzice znajdują się w sytuacji konfliktowej, separacji bądź są w trakcie rozstania lub rozwodu, silnie sprzymierzającego się z jednym z rodziców (preferowanym) i zrywającego więzi z drugim z rodziców (wyalienowanym) bez słusznego uzasadnienia.


Parental alienation is a mental condition in which a child - usually one whose parents are engaged in high-conflict separation or divorce - allies strongly with one parent (the preferred parent) and rejects a relationship with the other parent (the alienated parent) without legitimate justification.


źródło: “Demosthenes Lorandos & William Bernet Parental Alienation, Science and Law"

Karen Woodall jest bardzo doświadczoną psychoterapeutką, która pracuje z rozbitymi rodzinami od 1991 roku. Karen opracowała nowe metody pracy z alienowanymi dziećmi i obecnie uznawana jest za jednego z czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Jej wpływowy blog ma czytelników na całym świecie. Jest współautorką książki "Zrozumieć alienację rodzicielską: nauka radzenia sobie, pomoc w leczeniu."

Chip Chimera jest doktorem psychoterapii systemowej i psychoterapeutą. Ma ponad 20-letnie doświadczenie jako biegły sądowy w sprawach z zakresu prawa publicznego i prywatnego.

Przykłady działań powodujacych alienacje rodzicielską


 • Oczernianie drugiego rodzica

 • Ograniczanie kontaktu z drugim rodzicem

 • Przesłuchiwanie dziecka po każdej wizycie lub kontakcie w celu uzyskania informacji o drugim rodzicu

 • Podejmowanie decyzji dotyczących dziecka bez konsultacji z drugim rodzicem

 • Wymaganie, aby dziecko, w sporze o opiekę nad nim, wybrało stronę alienującego rodzica

 • Zachęcanie dziecka do niezdrowej zależności od alienującego rodzica

 • Nieuzasadnione ingerowanie w czas, które dziecko spędza z drugim rodzicem

 • Zakłócanie komunikacji telefonicznej i Skype

 • Zakłócanie komunikacji symbolicznej (zdjęcia itp.)

 • Wycofanie miłości w przypadku braku posłuszeństwa

 • Anulowanie planów dziecka z drugim rodzicem i aranżowanie czegoś pozornie bardziej atrakcyjnego dla dziecka

 • Informowanie dziecka, że drugi rodzic jest niebezpieczny

 • Mówienie dziecku, że drugi rodzic go nie kocha

 • Emocjonalne powierzanie dziecku swoich dorosłych uczuc wobec drugiego rodzica.

 • Zmuszanie dziecka do odrzucenia drugiego rodzica

 • Poproszenie dziecka o szpiegowanie drugiego rodzica

 • Proszenie dziecka o zachowanie tajemnic przed drugim rodzicem

 • Odnoszenie się do drugiego rodzica po imieniu

 • Mówienie przez alienującego rodzica o swoim nowym partnerze „mama”/ „tata” i zachęcanie dziecka do tego samego

 • Ukrywanie ważnych informacji (medycznych, szkolnych itp.) przed drugim rodzicem

 • Zmiana nazwiska dziecka w celu usunięcia powiązania z drugim rodzicem

 • Kultywowanie zależności przez alienującego rodzica/ podważanie autorytetu drugiego rodzica

 • Wykorzystywanie szkoły i innych instytucji, aby zbierać fałszywe zarzuty wobec drugiego rodzica

 • Przeprowadzanie się z dziećmi daleko od drugiego rodzica

 • Zachęcanie dziecka do buntu wobec drugiego rodzica

 • Wysyłanie przez alienującego rodzica SMS-ów do dziecka, z pytaniem, czy jest bezpieczne w domu drugiego rodzica

 • Mówienie dziecku, że drugi rodzic chce kontaktu z nim tylko dla pieniędzy


Autorzy: Amy JL Baker & S Richard Sauber

William Bernet absolwent Harvard Medical School, jest profesorem na Wydziale Psychiatrii Vanderbilt University School of Medicine, posiada certyfikaty z zakresu psychiatrii ogólnej, psychiatrii dziecięcej i psychiatrii sądowej.

Jennifer Harman profesor psychologii społecznej i magister doradztwa psychologicznego. Głównym przedmiotem badań Dr Harman są relacje partnerskie i rodzinne, a dokładniej to, jak interpersonalne i społeczne czynniki, takie jak władza wpływają na rodziny po separacji i rozwodzie. Opublikowała wiele artykułów naukowych na temat alienacji rodzicielskiej, skupiając się na tym, iż jest to forma przemocy rodzinnej.

"Aby zapewnić normalizację stosunków prawno-rodzinnych w sytuacji, gdy jednej ze stron można przypisać postawę alienacyjną bardzo ważne jest prawidłowe jej zidentyfikowanie. Opisywanie sytuacji sporu w takim przypadku jako "konfliktu rodzicielskiego" jest błędne. Taka nomenklatura rozmywa odpowiedzialność za zerwanie relacji, dezawuuje próby jej nawiązania, a w konsekwencji może prowadzić do wyciągnięcia nietrafnych konkluzji."


Źródło: dr Alicja Ornowska sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Philip Marcus , prawnik, Sędzia (w stanie spoczynku), Sąd Rodzinny w Jerozolimie

■ Dekady doświadczenia jako prawnik, sędzia, badacz i konsultant w Anglii i Izraelu

■ Badania, wykłady na konferencjach i seminariach dla sędziów, prawników, pracowników socjalnych, specjalistów medycznych i zdrowia psychicznego, pedagogów, mediatorów i terapeutów w Izraelu i na całym świecie.

■ Konsultant w organach ustawodawczych oraz agencjach rządowych i ochotniczych.

■ Doradztwo dla prawodawców w Izraelu

Frances Carr, jako matka odseparowana od córki, przeszła przez ból rozłąki i związany z tym wstyd, mimo że jest dobrą mamą i nie zrobiła nic złego.

Steven G. Miller, doktor psychologii i medycyny, studiował na Uniwersytecie Browna i Harvardzie. Był pracownikiem Harvard Medical School, posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Jego szczególnym obszarem zainteresowań są powiązania medycyny i psychiatrii. Jest konsultantem w sprawach dotyczących alienacji rodzicielskiej w Stanach Zjednoczonych.

Linda Gottlieb to licencjonowana terapeutka dla małżeństw i rodzin, licencjonowany kliniczny pracownik socjalny, autorka posiadająca ponad 40-letnie doświadczenie w świadczeniu usług klinicznych dla rodzin z szerokim spektrum problemów. Od 2003 r. koncentruje się na rodzinach przechodzących separację rodzicielską lub rozwód, w celu zapewnienia pełnej szacunku współpracy rodzicielskiej, w tym wysoce wyspecjalizowanego obszaru diagnozowania i leczenia alienacji rodzicielskiej.

Charakterystyka dziecka wyalienowanego

 1. Niska samoocena, depresja i nienawiść do samego siebie

 2. Zakłócony rozwój społeczno-emocjonalny: wycofanie, izolacja, lęk społeczny

 3. Niska samowystarczalność; brak autonomii; zależność od rodzica

 4. Słabe osiągnięcia w nauce

 5. Słaba kontrola impulsów; zmagania ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniami i samookaleczeniami

źródło: "Alienacja rodzicielska jako forma emocjonalnej przemocy wobec dziecka obecny stan wiedzy i kierunki przyszłych badań" Dr Edward Kruk

Sue Whitcombe jest biegłym psychologiem i członkiem stowarzyszonym Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS). Jest przewodniczącą Komisji Szkoleniowej BPS w zakresie Psychologii Poradnictwa. Sue pracuje z dziećmi i rodzinami od ponad dwudziestu lat.


Nick Woodall, magister psychoterapii psychodynamicznej, pracuje z rozbitymi rodzinami od 1999 roku. Nick jest biegłym w sądach rodzinnych w Wielkiej Brytanii. Pracuje on obszernie nad prawem rodzinnym, tworząc nowe rozwiązania dla Brytyjskiego rządu. Był ekspertem od wychowania w BBC Online i pisarzem. Nick jest współautorem „Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal”.

Ryan Thomas dorosłe dziecko alienacji rodzicielskiej.

Winston dorosłe dziecko alienacji rodzicelskiej.

Amy J. Baker, doktor psychologii rozwojowej, prowadzi szkolenia dla psychologów i prawników na całym świecie dotyczące alienacji rodzicielskiej i maltretowania psychicznego. Amy jest autorką i współautorką ponad stu artykułów i ośmiu książek. Prowadzi szkolenia dla alienowanych rodziców i pomaga im zbudować lepszą relację z dziećmi.

Ronald P. Rohner jest międzynarodowym psychologiem i profesorem emerytowanym w dziedzinie rozwoju człowieka, nauk o rodzinie i antropologii na Uniwersytecie Connecticut. Jest tam także dyrektorem Centrum Badań nad Akceptacją-Odrzuceniem Interpersonalnym oraz Dyrektorem Wykonawczym Międzynarodowego Towarzystwa Akceptacji-Odrzucenia Interpersonalnego.