Ronald Rohner

Rodzicielskie odrzucenie powoduje, że dzieci czują się bardziej niespokojne i niepewne, jak również bardziej wrogie i agresywne wobec innych

Ból odrzucenia doświadczony w dzieciństwie utrudnia dorosłym bezpiecznych i ufnych relacje intymnych. U tych ludzi widać to w aktywności określonych płatów mózgu. Odrzucenie aktywuje te same części, które są odpowiedzialne za ból fizyczny. Ludzie ci przeżywają ból psychiczny przez lata, napięcia te kumulowane są w ciele.

Ronald Rohner z Uniwersytetu Connecticut.