Erin Pizzey

Alienacja rodzicielska jest formą PRZEMOCY DOMOWEJ

„Moja definicja alienacji rodzicielskiej to sytuacja, kiedy jeden rodzic opiera swoje potrzeby lub w tym przypadku nienawiść do byłego partnera oraz chęć zniszczenia go, na barkach swoich bardzo delikatnych dzieci.Oczywiście możemy wyróżnić różne stopnie zaawansowania, w zależności od tego jak bardzo mściwy jest rodzic, ale koniec końców, przekaz dla dziecka jest taki, że ten drugi rodzic go nie kocha i tutaj nie ma już mowy o stopniu zaawansowania. To najbardziej druzgocąca rzecz, jaką może zrobić jakikolwiek rodzic.Koncepcja międzypokoleniowej przemocy oraz dysfunkcji w rodzinie jest bardzo rozległa i doskonale udokumentowana i jeżeli uda nam się prześledzić wcześniejsze pokolenia, będziemy w stanie określić, kiedy dysfunkcja ta została zapoczątkowana.Ma ona wpływ na każdy aspekt życia dziecka. To nie tylko znęcanie się nad dziećmi; to prawie jak morderstwo, zabija to pełne nadziei kochające dziecko, ponieważ zostało zwrócone przeciwko rodzicowi, a w efekcie dziecko zostaje całkowicie osamotnione.Jest to niezwykle naglący problem, niszczący kolejne pokolenie dzieci a naszym absolutnym priorytetem jest zajęcie się nim.Musimy przestać krzywdzić nasze dzieci”. Erin Pizzey - założycielka pierwszego schroniska dla kobiet i dzieci dotkniętych problemem przemocy domowej oraz międzynarodowa autorka